Xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm hơn 440 triệu đồng

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 440,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Long Huy Hùng Đắk Nông hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đũa, giấy.

Ngoài xử phạt, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đình chỉ hoạt động sản xuất giấy tại xưởng sản xuất đũa, giấy của Công ty trong thời hạn 4 tháng để khắc phục hậu quả.

Công ty Long Huy Hùng Đắk Nông (có địa chỉ tại thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) bị xử phạt là do trong quá trình hoạt động từ tháng 4/2014 đến nay đã không thực hiện đầy đủ một trong các nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Công ty này xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (chỉ số BOD 5 vượt 31,96 lần) vào môi trường với dung lượng từ 100-200 m³/ngày; xả nước thải sản xuất với độ màu vượt 25,6 lần so với tiêu chuẩn kỹ thuật…

Đồng thời xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (chỉ số BOD 5 vượt 15,9 lần) vào môi trường với lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ)

.Xu_ly_nuoc_thai_cong_nghiep

UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Long Huy Hùng Đắk Nông phải xây lắp công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật theo đúng nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.