Lập hồ sơ cấp phép khai thác nước dưới đất

ho-so-xin-phep-khai-thac-nuoc-ngam
 • Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2015.
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ TN&MT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý nước cấp (nếu có)
 • Hợp đồng/hóa đơn khoan giếng
 • Kết quả phân tích

Danh sách các dự án Công ty TNHH TM&DV Môi Trường Việt đã thực hiện:

 • Nhà máy chế biến cà phê Acom. Thời gian thực hiện: 2013. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy chế biến cà phê Intimex. Thời gian thực hiện 2013. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy chế biến rau củ quả xuất khẩu. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Cơ sở nước chấm Đại Bình Dương. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Dự án trồng hoa xuất khẩu. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Trung tâm y tế huyện Đam Rông. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy sản xuất rau củ quả cấp đông. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy chế biến cà phê Minh Ngọc. Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy xe tơ 2.Thời gian thực hiện 2014. Địa điểm: Lâm Đồng 
 • Nhà máy xe tơ kimono. Thời gian thực hiện 2015. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà máy chế biến TFB Việt Nam. Thời gian thực hiện 2015. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Nhà hàng Nam Huê.Thời gian thực hiện 2015. Địa điểm: Lâm Đồng
 • Đang cập nhật...........