Tái chế chất thải

tai-che-chat-thai
  • Chưng đơn giản: Trang thiết bị đơn giản (có thể tự chế tạo, lắp đặt), dễ vận hành, đầu tư thấp, vận hành và kiểm soát thủ công, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng của người vận hành. Phù hợp với các cơ sở nhỏ có lượng dầu thải đầu vào thấp, biến động.
  • Chưng phân đoạn: Hệ thống kiểm soát hiện đại, chất lượng sản phẩm ổn định; chi phí đầu tư lớn, vận hành phức tạp, đòi hỏi nguyên liệu đầu vào lớn và ổn định. Đã có DN tập trung xử lý chuyên về dầu thải với quy mô và CN tương đối hiện đại.
  • Bộ TN&MT đã ban hành QCVN 56:2013/BTNMT, trong đó đưa ra các quy định về kỹ thuật và yêu cầu về dầu thải tái chế.
  • Quy trình: Trung hòa dung dịch chất điện phân, sau đó phá dỡ phân loại riêng bản cực chì và vỏ nhựa. Phá dỡ thủ công hoặc cơ giới hoá. Chì và nhựa được nấu tái chế tại chỗ hoặc chuyển cho các đơn vị tái chế.
  • Chì thô tiếp tục được đưa vào quá trình luyện tinh; một số đơn vị đã đầu tư thêm hệ thống điện phân để thu được chì có hàm lượng cao.

  •  Tái chế, thu hồi kim loại bằng phương pháp cơ lý: Nghiền, sau đó tách các hỗn hợp kim loại và phi kim bằng trọng lực. Sản phẩm thu hồi có chất lượng thấp. Hiện có 15 đơn vị được cấp phép áp dụng CN này.
  • Tái chế, thu hồi kim loại bằng phương pháp hóa học: Nghiền, phân tách cơ học, kim loại được thu hồi bằng phản ứng hóa học để tách riêng các kim loại. Sản phẩm thu được có độ tinh khiết cao. Có 05 đơn vị được cấp phép.
  • Tái chế, thu hồi kim loại bằng phương pháp điện phân: Phương pháp này thu được sản phẩm kim loại có độ tinh khiết cao. Hiện mới chỉ có một số đơn vị áp dụng ở quy mô thử nghiệm. Yêu cầu thiết bị có quy mô công nghiệp và nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định.

  •  Sử dụng lò quay để thực hiện quá trình xử lý: Bụi lò thép được nạp vào lò quay có độ dốc nên khi lò quay, nguyên, nhiên liệu sẽ được di chuyển từ khu vực có nhiệt độ thấp (đầu nạp) đến khu vực có nhiệt độ cao. Càng về cuối lò nung thì nhiệt độ nung càng cao
  • Kẽm có trong bụi lò bị bốc hơi ở nhiệt độ 1100-1150ºC, hơi kẽm sẽ được ôxi hoá hoàn toàn tạo thành ZnO và thu hồi tại hệ thống lọc bụi túi vải; các tạp chất khác nằm lại trong xỉ ở dạng hợp chất bền vững không tan trong nước được làm nguội bằng nước và thu hồi.