Bản tin công ty

XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

Tại Việt Nam, với điều kiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản thuận lợi mang đến cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản phát triển và ngày càng mở rộng chính vì vậy lượng chất thải phát sinh từ nguồn các khu công nghiệp chế biến thủy sản càng lớn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người nghiêm trọng.
Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Xử lý nước thải chăn nuôi luôn được quan tâm trong các ngành chăn nuôi hiện nay. Tại Việt Nam, với các chính sách đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả
Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Xử lý nước thải bệnh viện là hoạt động không thể thiếu trong các bệnh viện hiện nay trên toàn thế giới và là vấn đề quan trọng luôn được quan tâm, đảm bảo xử lý nước thải an toàn, hiệu quả tiêu chuẩn hàng đầu.
Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Với đời sống sinh hoạt nâng cao, sự xuất hiện của các công trình đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ quan, công ty… ngày càng nhiều và điều này dẫn đến nguồn nước thải sinh hoạt ngày càng lớn và mức độ nghiêm trọng cao hơn bởi vậy giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt càng đòi hỏi về kỹ thuật hiện đại
Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Xử lý nước thải công nghiệp là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội đô thị hóa phát triển nhanh chóng với các khu công nghiệp không ngừng được xây dựng, mở rộng hiện nay.
Xem thêm